Die Lupe als Brennglas

Het vergrootglas als brandend glas

Het vergrootglas als brandend glas - een veiligheidsrisico (brandglaseffect)

De convergerende lens van een vergrootglas kan invallend zonlicht concentreren en dus ook de energiedichtheid ervan. Gecentreerd op een punt kan de temperatuur zo hoog oplopen dat gemakkelijk brandbaar materiaal, zoals papier, kan ontbranden.

Daarom moet u uw loeplamp afdekken als u hem niet gebruikt of anderszins uit de buurt van licht bewaren.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.